Nasze projekty

„Bonjour Marseille! Bonjour la France!” Franciszek odprawił Mszę w Marsylii

W drodze na liturgię papież przejechał w papamobile jedną z głównych ulic Marsylii, aleją Prado, gdzie pozdrawiały go tysiące ludzi. Następnie, owacyjnie przyjmowany, objechał wokół murawę stadionu, błogosławiąc 60 tysięcy zgromadzonych na nim wiernych. „Bonjour Marseille! Bonjour la France!” (Dzień dobry, Marsylio! Dzień dobry, Francjo!) – tymi słowami powitał Franciszek zebranych, rozpoczynając Mszę wotywną ku […]

„Marzę o tym, by wierni zaczęli bardziej kochać swój Kościół”

Marcin Przeciszewski, KAI: Ksiądz Arcybiskup w końcu września udaje się jako jeden z delegatów polskiego Episkopatu na rzymską sesję XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod ten wydaje się jednym z najważniejszych przedsięwzięć jakie papież Franciszek podjął w ramach swego pontyfikatu i przywiązuje do niego duże znaczenie. Jak Ksiądz […]

W niedzielę rozpocznie się peregrynacja relikwii rodziny Ulmów. Sprawdź, kiedy będą w twojej diecezji

Przeniknięta mieczem cierpienia. Matka Boża Bolesna

Łączność życia z krzyżem

Syn zaczekał na Matkę

Modlitwa do św. Benedykta z Nursji, Patrona Europy

Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. HYMN Gdy nadszedł koniec dawnego porządkui nowa ziemia rodziła się w bólu,stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,by chronić dobro.Posłuszny mocy […]

Modlitewnik na Wielki Czwartek, który możesz wykorzystać cały rok!

Co dokładnie znajdziesz w modlitewniku? W tym e-booku przygotowaliśmy dla Ciebie modlitwy, które możesz odmawiać podczas całego dnia Wielkiego Czwartku. Modlitwy w połączeniu z pieśniami podzielone są na cztery części.  Wielki Czwartek to dzień, w którym Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa. Właśnie dlatego w tym czasie chcemy podziękować kapłanom za ich codzienny trud i posługę. Najpiękniejszym […]

„Bądźmy bezbronni jak Bóg”. O. Adam Szustak do pielgrzymów na Jasnej Górze

Pamiętam kiedy byłem małym chłopcem, to lubiłem towarzyszyć mojemu tacie kiedy wywoływał zdjęcia (…). Mój tata miał w piwnicy takie studio, gdzie było tylko czerwone światło, bo ono nie sprawia, że zdjęcia się niszczą. Lubiłem patrzeć, gdy wrzucał w tej ostatniej fazie specjalne kartki i czekaliśmy kilkanaście sekund aż z tych kartek wydobędzie się obraz. […]

Dziś Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym

Abp Lorenzo Ghizzoni przedstawił, w jaki sposób Dzień ten jest obchodzony we włoskich wspólnotach oraz przedstawił działania, które zostały podjęte we włoskim kościele w zakresie prewencji. Opowiedział także o sposobie myślenia, który jest konieczny by przeciwdziałać przestępstwom wobec dzieci i bezbronnych dorosłych. Nie można już myśleć o wspólnocie chrześcijańskiej, grupie katechetycznej, oratorium, katolickiej szkole czy […]

Franciszek do kapłanów: w głoszeniu Ewangelii zawarty jest krzyż, ale jest to krzyż, który zbawia

Podczas mszy św. obecni duchowni odnowili przyrzeczenia kapłańskie, a papież poświęcił oleje chorych, katechumenów i krzyżmo, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Głoszenie Dobrej Nowiny jest związane z krzyżem Franciszek nawiązał do czytanego fragmentu Ewangelii (Łk 4, 16-21) i zaznaczył, że słowo Jezusa ma moc wydobyć na światło […]

Notre-Dame: Ocalała kopia Ikony Jasnogórskiej i relikwie Jana Pawła II

Ocalały relikwie św. Jana Pawła II i kopia Ikony Jasnogórskiej znajdująca się w Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre Dame – informuje Polska Misja Katolicka we Francji.

Wspieraj nas - złóż darowiznę