Nasze projekty

Dlaczego Kościół chrzci niemowlęta?

Ojcowie Kościoła dostrzegali w Chrzcie świętym niemowląt obraz obrzezania – inicjacji w Starym Prawie. Kościół wierzy, że zbawienie dokonuje się przez jego pośrednictwo i sakramentalną posługę. W związku z tym, rodzice są moralnie zobowiązani do „zabezpieczenia” dziecka na wypadek śmierci, żeby w razie nieszczęścia, umarło jako Dziecko Boże, obmyte z grzechu pierworodnego. Obmycie to umożliwia […]

Dlaczego są aż/tylko 4 Ewangelie?

W rzeczywistości Ewangelia jest jedna, spisana przez czterech autorów. Każdy z nich przedstawia tę sama historię za pomocą własnej narracji. Wszystkie Ewangelie są stylizowanymi dziełami literackimi, co tłumaczy drobne różnice między nimi. Każda wersja Ewangelii dedykowana jest innym adresatom, co widać w ich strukturze i języku. Mnogość wersji wynika z tego, że różni ewangeliści pisali […]

Czy Jezus był człowiekiem?

Zbawienie człowieka wymagało przyjęcia przez Boga pełni człowieczeństwa. Jezus był człowiekiem i ciągle nim jest. Jego zmartwychwstanie, było zmartwychwstaniem w ciele i dalsze wydarzenia łącznie z wniebowstąpieniem, nie zmieniły tej sytuacji. Wcielenie Boga nie było tymczasowe.

Dlaczego Kościół czci Maryję?

Pozdrowienie Anielskie przekazane przez Ewangelię („Błogosławiona, pełna łaski”) nie zostało użyte w stosunku do żadnej innej osoby w Piśmie Świętym. To pokazuje szczególną rolę, jaką w historii zbawienia odegrała Matka Boża. Wcielenie Boga oznaczało przyjęcie przez Niego ludzkiego ciała i „losu”. Chrystus nie był i nie jest pół-Bogiem i pół-człowiekiem, jak chociażby mitologiczny Herkules, lecz […]

Co to znaczy, że papież jest nieomylny?

Dogmat ten oznacza, że jeżeli wypowiedź papieża dotyczy wiary i moralności oraz spełnia szereg innych warunków, każdy katolik jest zobowiązany do posłuszeństwa, a te słowa papieża nie podlegają dalszej dyskusji. Oczywiście gdy papież wypowiada się w temacie innym niż wiara i moralność (np. sprawy gospodarcze lub polityczne) nie obliguje to całego Kościoła do bezgranicznego posłuszeństwa). […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę