Papież: Jezus nie boi się nawiedzić twojego serca, zamieszkać w twoim niechlujnym życiu

Komentując czytany w liturgii fragment prologu Ewangelii św. Jana Apostoła (J 1, 1-18) papież podkreślił paradoks połączenia w nim dwóch przeciwstawnych rzeczywistości: Słowa i ciała, a także opozycji między światłością a ciemnością. Zaznaczył, że przez tę antynomię Ewangelia pragnie podkreślić sposób działania Boga, który wkracza między nas. Bóg pragnie przyjąć nasze ciało. Jeśli twoje serce … Czytaj dalej Papież: Jezus nie boi się nawiedzić twojego serca, zamieszkać w twoim niechlujnym życiu