Franciszek: we wspólnocie, odkryjesz oblicze Jezusa

Franciszek nawiązał do zawartej w czytanym dziś fragmencie Ewangelii (J 20, 24-29) opisie spotkania Jezusa z „niewiernym” Tomaszem i zaznaczył, że swoją postawą reprezentuje on po trosze każdego z nas. Zauważył, że trudności Tomasza wynikają częściowo z powodu opuszczenia grona Dwunastu. Dlatego musi powrócić do tej rodziny, którą opuścił przerażony i smutny. Ojciec Święty przypomniał, … Czytaj dalej Franciszek: we wspólnocie, odkryjesz oblicze Jezusa