Franciszek: nasz Kościół synodalny musi być źródłem życia

Nawiązując do tematu tegorocznego tematu „Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój” Ojciec Święty przypomniał, że nawiązuje on do słów proroka Amosa „Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok!” (5, 24). Zwrócił uwagę, iż wyrażają one pragnienie Boga, aby panowała sprawiedliwość. Kiedy szukamy najpierw królestwa Bożego (por. … Czytaj dalej Franciszek: nasz Kościół synodalny musi być źródłem życia