Franciszek: Krzyż Chrystusa to znak nadziei, który nie zawodzi

Mówiąc o Mszy Wieczerzy Pańskiej Franciszek przypomniał, że jest to wieczór, w którym Chrystus pozostawił swoim uczniom testament swojej miłości w Eucharystii. Prosi On nas, abyśmy się wzajemnie miłowali, stając się sługami jedni drugich. Z kolei omawiając liturgię Męki Pańskiej Ojciec Święty wskazał, że adorując krzyż, „będziemy przeżywali drogę niewinnego Baranka złożonego w ofierze dla naszego zbawienia. … Czytaj dalej Franciszek: Krzyż Chrystusa to znak nadziei, który nie zawodzi