„Wprowadzić Boga w pęknięcia świata”. Wspólnota w Taizé działa już od 81 lat!

Ideał życia Rogera Schütza W Rogerze dojrzewało pragnienie stworzenia ekumenicznej wspólnoty, żyjącej na wzór Ewangelii, która byłaby znakiem pojednania między chrześcijanami. Z czasem dołączyli do niego dwaj studenci z Lyonu, którzy przeczytali napisaną przez Rogera książeczkę, wyjaśniającą jego ideał życia. Stopniowo do pierwszych braci dołączali inni młodzi ludzie i na Wielkanoc 1949 r., w kościele … Czytaj dalej „Wprowadzić Boga w pęknięcia świata”. Wspólnota w Taizé działa już od 81 lat!