Poddano kontroli konserwatorskiej ikonę Salus Populi Romani w Rzymie

Autorstwo ikony Salus Populi Romani tradyja przypisuje św. Łukaszowi Ewangeliście. Od średniowiecza jest ona obiektem szczególnego kultu ze strony mieszkańców Rzymu, którzy zwracają się do Maryi z prośbą o oddalenie niebezpieczeństw i nieszczęść. Ikona umieszczona jest w niszy nad ołtarzem głównym Kaplicy Paulińskiej – zbudowanej na polecenie papieża Pawła V (1605-1621). Często modli się przed … Czytaj dalej Poddano kontroli konserwatorskiej ikonę Salus Populi Romani w Rzymie