Dubaj: Międzyreligijny Pawilon Wiary po raz pierwszy na światowej konferencji klimatycznej

Współpraca przedstawicieli religii i globalnych decydentów Pawilon Wiary został utworzony przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Muzułmańską Radę Starszych (Muslim Council of Elders) we współpracy z kilkoma organizacjami religijnymi. Jego obecność na COP28 ma podnieść rangę zaangażowania organizacji religijnych w konferencję klimatyczną, a także promować współpracę między przedstawicielami religii a globalnymi decydentami.  Mohamed … Czytaj dalej Dubaj: Międzyreligijny Pawilon Wiary po raz pierwszy na światowej konferencji klimatycznej