Bp Mendyk obejmie kanonicznie diecezję świdnicką w uroczystość św. Wojciecha

Bp Marek Mendyk obejmie kanonicznie diecezję świdnicką w uroczystość św. Wojciecha, w czwartek 23 kwietnia. „Ingres ze względu na obecną sytuację pandemii, odbędzie się w późniejszym czasie” – napisał bp Ignacy Dec w liście do diecezjan na zakończenie swojej posługi biskupiej.