Ważne wydarzenie, które Gibson pominął w „Pasji”

Mel Gibson nakręcił „Pasję” na podstawie wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich. Ale pominął opis zstąpienia Chrystusa do piekieł.