Św. Paweł. Nawrócony prześladowca

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Szaweł pochodził z rodziny żydowskiej, miał również obywatelstwo rzymskie. W młodości uczył się rzemiosła, a później pobierał nauki u znamienitego nauczyciela jerozolimskiego, Gamaliela. Poznając coraz lepiej tradycję żydowską stał się gorliwym jej strażnikiem i postanowił walczyć z wyznawcami Jezusa. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi … Czytaj dalej Św. Paweł. Nawrócony prześladowca