Dalsze losy Apostołów. Filip

Filipa (jednego z Dwunastu Apostołów) nie należy mylić z innym Filipem – diakonem, wspominanym w Dziejach Apostolskich, który nawrócił etiopskiego dworzanina (Dz 6,1-7; 8,5-13. 26-40; 21,8). Apokryficzne „Dzieje Filipa” opowiadają o jego działalności w krainie Partów, w Scytii, w Grecji i we Frygii oraz o męczeńskiej śmierci w Hierapolis za panowania cesarza Domicjana (81-96). CZYTAJ … Czytaj dalej Dalsze losy Apostołów. Filip