Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 3 • Powroty

Weź i się módl!  Zanim wysłuchasz konferencji, pomódl się do Ducha Świętego, aby przyszedł, pomógł Ci usłyszeć to, co Bóg ma Ci dziś do powiedzenia. Proś Go, niech odmieni Twoje serce… Modlitwa papieża Piusa XII Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości … Czytaj dalej Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 3 • Powroty