„Gwarantowana wolność kobiet do skorzystania z aborcji”

Wolność aż po totalitaryzm. Absurd? Nie. Tak właśnie można w krótkim zdaniu zamknąć nowy proces definiowania wolności, który odbywa się niestety w ostatnich latach. W Europie od czasów II wojny światowej, od czasów totalitaryzmu komunistycznego wreszcie udało się odpowiednio nazwać i zdefiniować pojęcia, czym jest wolność, a czym zniewolenie. Jednak wygląda na to, że historia … Czytaj dalej „Gwarantowana wolność kobiet do skorzystania z aborcji”