Godzinki o Męce Pańskiej. Przejmująca modlitwa na Wielki Piątek

Jutrznia Do odmawiania o świcie Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany, Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.Chwała bądź Bogu w Trójcy JedynemuOjcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.Jak była na początku od wieków przedwiecznie,Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie HYMN Witaj Jezu … Czytaj dalej Godzinki o Męce Pańskiej. Przejmująca modlitwa na Wielki Piątek