Wzruszające Godzinki o Grobie Chrystusowym. Odmów je w Wielką Sobotę

NA JUTRZNIĘ Do odmawiania o świcie Zacznijcie wargi moje cześć Grobu Świętego,i Zmartwychwstanie Pana chwalić umarłego.Przybądź nam, Zmartwychwstały Jezu, ku pomocyNas przez Grób Twój i pogrzeb wyrwij od niemocy.Chwała Ojcu, Synowi Jego PrzedwiecznemuI równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.Jak była na początku, i dziś niech nie minie,Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. … Czytaj dalej Wzruszające Godzinki o Grobie Chrystusowym. Odmów je w Wielką Sobotę