Królowa wszystkiego, co mam. Moja ostatnia deska ratunku | Majowe ze Stacją7

Królowo Polski, módl się za nami! Posłuchaj: Pomyśl: W najtrudniejszych sytuacjach w naszej historii Maryja zawsze była dla nas ratunkiem i nadzieją. W czasie uwięzienia Prymas Wyszyński pisał: „Tak mocno wierzę w to, że Opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą Naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest ta ostatnią deską ratunku dla narodu. Występuje w … Czytaj dalej Królowa wszystkiego, co mam. Moja ostatnia deska ratunku | Majowe ze Stacją7