„Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny”. Poruszający wiersz Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie. Rok przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął naukę we lwowskim Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Wielkiego. Wiosną 1944 r., uciekając przed kolejnym wkroczeniem Sowietów do miasta rodzina Herbertów przeniosła się do Krakowa. Tam Zbigniew rozpoczął studia na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych i Wy­dzia­le Pra­wa UJ. Do­stał się rów­nież … Czytaj dalej „Dziękuję Ci Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny”. Poruszający wiersz Zbigniewa Herberta