Wielki Piątek. Przygotuj się do Liturgii Męki Pańskiej

PUNKT WYJŚCIA WIELKI PIĄTEK • LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: czerwony • KOLEKTA • Będziemy prosić Boga, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego • CZYTANIA: Księga Izajasza 52, 13 – 53, 12 • Księga Psalmów 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 … Czytaj dalej Wielki Piątek. Przygotuj się do Liturgii Męki Pańskiej