Wielki Czwartek. Przygotuj się do Mszy Wieczerzy Pańskiej

PUNKT WYJŚCIA WIELKI CZWARTEK • MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ • KOLOR SZAT: biały • KOLEKTA: Będziemy modlili się, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia • CZYTANIA: Księga Wyjścia 12, 1-8. 11-14 • Księga Psalmów 116B,10.15.16-17.18-19 • Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11, 23-26 • Ewangelia wg św. Jana 13, 1-15. CHMURA … Czytaj dalej Wielki Czwartek. Przygotuj się do Mszy Wieczerzy Pańskiej