„A nadzieja zawieść nie może!” Praktyczna obecność Trójcy Świętej wg św. Pawła

We fragmencie Listu do Rzymian (Rz 5,1–5) słyszymy, na czym polega praktyczna obecność Trójcy Świętej i jej działanie w wierzącym. Zwróćmy uwagę na kilka cech opisujących człowieka, który doświadczył pojednania z Bogiem, tzn. przyjął łaskę usprawiedliwienia: to przede wszystkim pokój i nadzieja. Płyną one z doświadczenia miłości Boga poprzez Ducha Świętego, który przebywa w sercu … Czytaj dalej „A nadzieja zawieść nie może!” Praktyczna obecność Trójcy Świętej wg św. Pawła