Franciszek: to od nas zależy czy Biblia stanie się dla nas żywym Słowem Boga

„Pismo święte jest niewyczerpalnym skarbem. Niech Pan sprawi, abyśmy coraz więcej z niego czerpali poprzez modlitwę” – powiedział Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej, transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Modlitwa Pismem Świętem była tematem dzisiejszej katechezy.