Franciszek: Kościół potrzebuje serc, które przyciągają do miłości

Kontynuując cykl o gorliwości apostolskiej Ojciec Święty wskazał dziś na przykład patronki misji, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Franciszek przypomniał, że chociaż św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką misji, to nigdy nie była na misji. Była mniszką karmelitanką, a jej życie pełne było małości i słabości. Chociaż była wątłego zdrowia, to jej serce było … Czytaj dalej Franciszek: Kościół potrzebuje serc, które przyciągają do miłości