Franciszek: Jezus wprowadza nas w kryzys dla naszego uzdrowienia

Franciszek nawiązał do dzisiejszej, czwartej niedzieli Wielkiego Postu, która jest niedzielą „Laetare”, czyli „Radujcie się” i słów Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. „To radosne orędzie jest rdzeniem wiary chrześcijańskiej: miłość Boża znalazła swój szczyt w darze Syna … Czytaj dalej Franciszek: Jezus wprowadza nas w kryzys dla naszego uzdrowienia