W jednej z hiszpańskich diecezji pierwsze święcenia kapłańskie od 11 lat

Nowo wyświęcony ksiądz to Ivaro Marin Molinera – 27 latek. Święceń udzielił mu biskup Cesar Franco. W ceremonii święceń uczestniczyła rodzina kapłana, przyjaciele i księża z diecezji. Jako swoje zawołanie kapłan wybrał słowa z listu św. Pawła do Filipian: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. Kapłaństwo daje ci upoważnienie do stawiania czoła złu, ale … Czytaj dalej W jednej z hiszpańskich diecezji pierwsze święcenia kapłańskie od 11 lat