Teksty biblijne sprzed 2 tys. lat odkryte w Izraelu. Nowa wersja księgi Zachariasza

Odkryte zwoje można zaliczyć do tzw. „rękopisów z Qumran”, czyli odkrytych fragmentów Pisma Świętego, które zostały znalezione w latach 50. w pobliżu miejscowości Qumran nad Morzem Martwym. Wtedy znaleziono 900 rękopisów. Znalezione teraz fragmenty zwojów zawierają księgi tzw. Proroków Mniejszych, w tym Księgę Zachariasza i Nahuma. Jak przewidują archeolodzy, zwoje zostały ukryte przez Żydów, którzy w I i II wieku naszej ery uciekali przed wojną wywołaną powstaniem Bar-Kochby … Czytaj dalej Teksty biblijne sprzed 2 tys. lat odkryte w Izraelu. Nowa wersja księgi Zachariasza