Dekalog Kierowcy. I można jechać na wakacje!

Z okazji Tygodnia św. Krzysztofa, MIVA Polska – kościelna organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu – przypomniała opracowany przez siebie Dekalog Kierowcy