Cudowny obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej zaczyna pękać. Zebrała się specjalna komisja

Zabytkowy obraz z przełomu XV i XVI wieku będzie musiał zostać poddany ponownie poważniejszym działaniom konserwatorskim, które zabezpieczą go dla dalszych pokoleń. Znajduje się on w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie. Na cennym tym dziele zauważono ostatnio niepokojące zmiany w obrębie podobrazia i widoczne pęknięcie w miejscu łączenia desek. W reakcji na to diecezjalny konserwator zabytków ks. … Czytaj dalej Cudowny obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej zaczyna pękać. Zebrała się specjalna komisja