Burzliwe życie i wybory św. Augustyna

Czy autobiografia niepoprawnie szczerego rozpustnika może stać się jednym z najpoczytniejszych dzieł duchowych chrześcijaństwa, źródłem pouczenia i wsparcia dla kilkudziesięciu pokoleń ludzi dążących do świętości? Może!