Powstanie Warszawskie. Z kroniki klasztornej sióstr benedyktynek sakramentek

Klasztor sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji w Warszawie to najstarsze w Polsce ognisko nieustającej, trwającej nieprzerwanie w dzień i w nocy adoracji. Została ona przerwana tylko jeden raz, gdy w czasie Powstania Warszawskiego kościół i klasztor zostały doszczętnie zburzone, grzebiąc w swych ruinach 35 mniszek i wielką liczbę ludności Starówki.  Przebieg Powstania został zapisany na … Czytaj dalej Powstanie Warszawskie. Z kroniki klasztornej sióstr benedyktynek sakramentek