Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 2 • Owoce

Weź i się módl!  Zanim wysłuchasz konferencji, pomódl się do Ducha Świętego, aby przyszedł, pomógł Ci usłyszeć to, co Bóg ma Ci dziś do powiedzenia. Proś Go, niech odmieni Twoje serce… Modlitwa św. Augustyna  Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.Umacniaj mnie, abym … Czytaj dalej Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 2 • Owoce