Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 1 • Potrzeby

Weź i się módl!  Zanim wysłuchasz konferencji, pomódl się do Ducha Świętego, aby przyszedł, pomógł Ci usłyszeć to, co Bóg ma Ci dziś do powiedzenia. Proś Go, niech odmieni Twoje serce… Modlitwa papieża Leona XIIIDuchu Święty, Duchu prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie … Czytaj dalej Pokrzep się! Spotkanie z Duchem Świętym • Odc. 1 • Potrzeby