Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa na każdy dzień Panie, usłysz modlitwę moją.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa dodatkowa – NIEDZIELA Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie … Czytaj dalej Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia