Modlitwa za Polskę za wstawiennictwem Judy Tadeusza

Polska – nasz ojczyzna! Warto się za nią pomodlić – o pokój, sprawiedliwość i rozwój kultury ducha.