Modlitwa na adorację żłóbka

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,w stajence betlejemskiej narodzony.Upadam na twarz przed Tobąi wraz z Najświętszą Matką Twojąi świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.Z czcią też całuję ubogi żłóbek,który był pierwszym tronem miłości Twojej.Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,oddaję Ci serce moje i całego … Czytaj dalej Modlitwa na adorację żłóbka