Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam TobieMiłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości … Czytaj dalej Litania do Miłosierdzia Bożego