„Duszo Chrystusowa, uświęć mnie”. Tę piękną modlitwę wiele osób zna na pamięć

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.Krwi Chrystusowa, napój mnie.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.Męko Chrystusowa, umocnij mnie.O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.W ranach swoich ukryj mnie.Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie.Od wroga złośliwego broń mnie.W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.I każ mi przyjść do Siebie,Abym ze Świętymi Twymi chwalił CięNa wieki wieków.Amen. Modlitwa Anima … Czytaj dalej „Duszo Chrystusowa, uświęć mnie”. Tę piękną modlitwę wiele osób zna na pamięć