„Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą”. Modlitwa prześladowanych

Modlitwa Kościoła wśród prześladowań (Dz 4, 23-31) Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem … Czytaj dalej „Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą”. Modlitwa prześladowanych