Posted by & filed under .

Rozpoczął się konsystorz w sprawie reformy Kurii Rzymskiej