Posted by & filed under .

“Rodzice mają pełne prawo do decydowania o wychowaniu swoich dzieci”