Posted by & filed under .

“Papiestwo sumieniem w świecie cierpiącym na moralną amnezję”