Posted by & filed under .

Ojcowie rodzin i duchowni powinni naśladować Boga Ojca