Posted by & filed under .

Aby zająć najlepsze miejsca, trzeba było się pojawić na Placu już w piątek rano! fot. Judyta Syrek