Posted by & filed under .

Uczestnicy uroczystości zgodnie mówili: Warto było pokonać tyle kilometrów, by być tego dnia na Placu św. Piotra; fot. Judyta Syrek