Franciszek: niech Bóg pobłogosławi mieszkańców Kenii

Niech Bóg pobłogosławi wszystkich mieszkańców Kenii swoim pokojem - powiedział Franciszek podczas Mszy św. na kampusie uniwersyteckim w Nairobi. W homilii papież przypomniał znaczenie darów jakie każdy katolik otrzymuje w sakramentach.

Polub nas na Facebooku!

“Potrzebujemy tych darów łaski! Świat potrzebuje tych darów! Kenia potrzebuje tych darów! “Są to dary, którymi Bóg w swojej opatrzności czyni was zdolnymi do wnoszenia jako ludzie wiary swego wkładu w budowę waszej ojczyzny w zgodzie obywatelskiej i braterskiej solidarności” – powiedział Ojciec Święty.

 

Franciszek nawiązując do słów proroka Izajasza: „Nie bój się: Ja was wybrałem i obiecuję dać wam moje błogosławieństwo” przypomniał, że proroctwo to spełnia się wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia i nowe narody stają się członkami rodziny Bożej, Kościoła. “Dzisiaj się cieszymy, gdyż dokonało się ono na tej ziemi. Poprzez głoszenie Ewangelii, również wy weszliście do wielkiej rodziny chrześcijańskiej” – powiedział papież.

 

Zwrócił uwagę, że społeczeństwo Kenii od dawna jest obdarzone silnym życiem rodzinnym, z głębokim szacunkiem dla mądrości starszych i umiłowaniem dzieci. “Zdrowie każdego społeczeństwa zależy od zdrowia rodzin” – podkreślił papież i wskazał na konieczność “wspierania rodzin w ich misji w obrębie społeczeństwa i przyjmowania dzieci jako błogosławieństwa dla naszego świata oraz obrony godności każdego mężczyzny i kobiety, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w jednej rodzinie ludzkiej”.

 

Franciszek wezwał, aby przeciwstawiać się działaniom, które sprzyjają arogancji u mężczyzn, ranią lub pogardzają kobietami i zagrażają życiu niewinnych, którzy się jeszcze nie narodzili. “Jesteśmy wezwani do poszanowania i wspierania siebie nawzajem oraz dotarcia do wszystkich potrzebujących” – zaznaczył.

 

Rodziny chrześcijańskie zachęcił, aby “promieniowały miłością Boga i wylewały ożywiającą wodę Jego Ducha”. “Jest to szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ jesteśmy świadkami postępu nowych pustyń, stworzonych przez kulturę materializmu i obojętności wobec innych” – powiedział Ojciec Święty.

 

Papież przypomniał znaczenie darów, jakie każdy katolik otrzymuje w sakramentach. “W chrzcie prowadzi On nas do wód spokojnych i ożywia naszą duszę; w bierzmowaniu namaszcza nas olejkiem duchowej radości i męstwa; w Eucharystii przygotowuje nam stół, stół swego Ciała i swojej Krwi dla zbawienia świata” – powiedział papież i podkreślił: “Potrzebujemy tych darów łaski! Świat potrzebuje tych darów! Kenia potrzebuje tych darów!”.

 

“Są to dary, którymi Bóg w swojej opatrzności, czyni was zdolnymi do wnoszenia, jako ludzie wiary, swego wkładu w budowę waszej ojczyzny w zgodzie obywatelskiej i braterskiej solidarności. Są to zwłaszcza dary, którymi należy się dzielić z młodymi, którzy tutaj, podobnie jak gdzie indziej na tym wielkim kontynencie, są przyszłością społeczeństwa” – wyjaśnił Franciszek.

 

Zwracając się do młodych Kenijczyków, Franciszek powiedział: “Wielkie wartości tradycji afrykańskiej, mądrość i prawda słowa Bożego oraz wielkoduszny idealizm waszej młodości niech was prowadzą w dziele kształtowania społeczeństwa, które byłoby coraz bardziej sprawiedliwe, integrujące i szanujące ludzką godność. Niech wam zawsze leżą na sercu potrzeby ubogich; odrzucajcie to wszystko, co prowadzi do uprzedzeń i dyskryminacji, ponieważ jak wiemy nie są to sprawy Boże”.

 

Franciszek przypomniał, że Jezus powierza każdemu z nas “misyjny mandat”, “prosi, byśmy byli uczniami-misjonarzami, mężczyznami i kobietami promieniującymi prawdą, pięknem i mocą Ewangelii przemieniającej życie”. “Mężczyznami i kobietami, którzy byliby kanałami łaski Bożej, pozwalającymi, aby Jego miłosierdzie, dobroć i prawda stawały się elementami budowy domu, który trwa mocno. Domu, który byłby ogniskiem, gdzie bracia i siostry żyliby nareszcie w zgodzie i wzajemnym szacunku, w posłuszeństwie woli prawdziwego Boga, który nam ukazał w Jezusie drogę ku tej wolności i do tego pokoju, do którego dążą wszystkie serca” – powiedział papież.

 

Na zakończenie Franciszek wezwał: “Jezus, Dobry Pasterz, skała, na której budujemy nasze życie, niech prowadzi was i wasze rodziny na drodze dobra i miłosierdzia przez wszystkie dni waszego życia. Niech pobłogosławi On wszystkich mieszkańców Kenii swoim pokojem”.

 


tom, st (KAI) / Nairobi

 

plaster grafika promująca

 

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Do czego Franciszek wezwał Kenijczyków? Sprawdź!

Do uczciwego i transparentnego działania na rzecz dobra wspólnego oraz promowania ducha solidarności na każdym poziomie społeczeństwa - wezwał Kenijczyków papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami władz oraz korpusem dyplomatycznym w Nairobi.

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

“Proszę was szczególnie, byście okazali autentyczną troskę o potrzeby ubogich, aspiracje młodych i sprawiedliwy podział zasobów naturalnych i ludzkich, jakimi Stwórca obdarzył wasz kraj” – powiedział Ojciec Święty. Wskazał na zagrażający poważny kryzys ekologiczny, który wymaga coraz większej wrażliwości na relacje między człowiekiem a przyrodą.

 

“Kenia jest państwem młodym i żywotnym, ma głęboko zróżnicowane społeczeństwo, odgrywając znaczącą rolę w tym regionie” – powiedział Franciszek i przypomniał, że Kenia jest narodem ludzi młodych. “Młodzież jest najcenniejszym bogactwem każdego narodu. Troska o nią, inwestowanie w nią i podanie pomocnej ręki to najlepszy sposób, w jaki możemy zapewnić jej przyszłość godną mądrości i wartości duchowych drogich jej przodkom, wartości, które stanowią istotę i duszę narodu” – powiedział Ojciec Święty.

 

Zwrócił uwagę na piękno Kenii, jej gór, rzek i jezior, lasów, sawann i półpustyń, ale także bogactw zasobów naturalnych. W tym kontekście Franciszek wskazał na zagrażający poważny kryzys ekologiczny, który wymaga coraz większej wrażliwości na relacje między człowiekiem a przyrodą. “Naszym obowiązkiem jest przekazanie przyszłym pokoleniom nieskażonego piękna przyrody oraz sprawiedliwe zarządzanie darami, jakie otrzymaliśmy” – podkreślił papież i przypomniał, że “wartości te są głęboko zakorzenione w duszy afrykańskiej”.

 

Franciszek przestrzegł przed światem, który nadal wyzyskuje nasz wspólny dom, zamiast go chronić i wezwał rządzących do działań na rzecz promowania odpowiedzialnych modeli rozwoju gospodarczego.

 

Franciszek wskazał na wyraźny związek między ochroną przyrody a budowaniem sprawiedliwego i uczciwego porządku społecznego. “Nie może być odnowienia naszej relacji z naturą, bez odnowienia samego człowieczeństwa” – zaznaczył.

 

Papież zwrócił uwagę, że dopóki nasze społeczeństwa doświadczają podziałów, czy to etnicznych, religijnych, czy też gospodarczych, dopóty wszyscy ludzie dobrej woli są wezwani do pracy na rzecz pojednania i pokoju, przebaczenia i uzdrowienia ran.

 

Ojciec Święty przypomniał, że w dziele budowania porządku demokratycznego, umocnienia spójności i integracji, tolerancji i szacunku dla innych, celem głównym musi być dążenie do dobra wspólnego. “Doświadczenie pokazuje, że przemoc, konflikt i terroryzm karmią się strachem, nieufnością i rozpaczą, rodzącymi się z ubóstwa i frustracji” – powiedział Franciszek i wskazał na konieczność kierowania się nieustraszoną wiarą w wielkie wartości duchowe i polityczne, którymi powinny się kierować osoby odpowiedzialne za życie polityczne, kulturalne i gospodarcze kraju.

 

Zachęcił je do uczciwego i transparentnego działania na rzecz dobra wspólnego oraz promowania ducha solidarności na każdym poziomie społeczeństwa. “Proszę was szczególnie, byście okazali autentyczną troskę o potrzeby ubogich, aspiracje młodych i sprawiedliwy podział zasobów naturalnych i ludzkich, jakimi Stwórca obdarzył wasz kraj” – powiedział Franciszek.

 

Papież nawiązał do kenijskiej tradycji, aby dzieci szkolne sadziły drzewa dla potomności. “Niech ten dany przez Boga wymowny znak nadziei na przyszłość i ufności w rozwój, wspiera was w wysiłkach dbania o społeczeństwo solidarne, sprawiedliwe i pokojowe na terytorium tego kraju i na całym wielkim kontynencie afrykańskim” – powiedział papież i zapewnił o swej modlitwie za cały umiłowany naród kenijski.


tom, st (KAI) / Nairobi

 

AdrianW

Adrian Wawrzyczek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

AdrianW
Adrian
Wawrzyczek
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap