Posted by & filed under .

88. rocznica urodzin i 10. rocznica wyboru papieża Benedykta XVI