Posted by & filed under .

Ukraina: Separatyści przetrzymują jeńców