Posted by & filed under .

Premier Francji: udaremniono 5 ataków terrorystycznych