Posted by & filed under .

Papież napisał modlitwę do książki o Całunie Turyńskim